Hírek

Elérhetőségek

Védőnői szolgálat fejlesztése

Sajtóközlemény

 

Megújult a védőnői szolgálat Gyöngyöstarjánban

2018. december 8-án került átadásra a Hősök utca 1. szám alatti épületben Gyöngyöstarján új védőnői szolgálata. A Terület- és Területfejlesztési Operatív Program "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" nevű pályázata keretében Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 14 762 146 Ft támogatásban részesült, melyhez az önkormányzat 6 209 978 Ft önerőt biztosított, valamint ezen felül kialakította az új helyiség akadálymentes megközelítését biztosító parkolót és járdaépítést.
A pályázat keretében megvalósult belsőépítészeti munkák elvégzését, nyílászárók cseréjét és fűtéskorszerűsítést követően az épület energiafelhasználása is csökken.
A beszerzett új eszközök a meglévőek mellett biztosítják a minőségi szolgáltatást. A működési engedély 2018. decemberi megszerzését követően a védőnő már az új helyen fogadja a gyermekeket és szüleiket.

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00018
Kedvezményezett: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 

Gyöngyöstarján, 2018. december 28..  
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

 

Támogatás adatlapja
 

Alapadatok
Pályázó neve: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Védőnői szolgálat fejlesztése Gyöngyöstarjánban
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-HE1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Projekt helyszíne (régió): Észak-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Heves
Projekt helyszíne (település): Gyöngyöstarján
Megítélt összeg: 14 762 146 .- HUF
Támogatás aránya: 82 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.05.04
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: Egészségügyi infrastruktúra, A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999979 - ERFA
Projekt összköltség: 18 018 524 .- HUF

Projekt összefoglalása

Gyöngyöstarján községe 2.372 fős (KSH adatbázis, 2014) település Heves megyében a Gyöngyösi Járásban fekvő mátraaljai település. A település önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján végzi.
A településen az alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskolaegészség-ügyi szolgálatot. A védőnői szolgálatnak jelenleg helyet adó, Dobó István utca 7. szám alatti rendelő alapterülete nem teszi lehetővé a korszerű ellátást, az épület gazdaságosan nem felújítható. A védőnő az önkormányzat alkalmazottja: az önkormányzat és a szolgáltató között nincs szerződés, mert az önkormányzat a szolgáltató, a védőnő közalkalmazott. OEP finanszírozási szerződéssel (határozatlan idejű) rendelkezik az önkormányzat. A védőnői rendelő által ellátott lakosok száma jelenleg összesen 288 fő, ebből 9 fő várandós anyuka, 21 fő csecsemő, 31 fő kisded (1-3 éves), 77 fő óvodáskorú (3-6 éves), 150 fő pedig iskoláskorú oktatási intézménybe járó gyermek. A rendelőintézetben az ingatlan kis belterülete miatt más szolgálat nem működik. A rendelő látogatottsága meghatározó, kihasználtsága magas fokú. A jelenlegi rossz állapotok miatt nagy igény mutatkozik a család- és gyermekbarát körülmények megteremtésére. A célcsoport igényeit megerősítették az egészségügyi praxisokat ellátó szakemberek, akik régóta sürgetik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor.

Átfogó célok:
- A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;
- Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása;
- A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése;
- CO2 kibocsátás csökkentés az önkormányzati épület esetében;
- A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése.

Specifikus célok:
- Védőnői tanácsadó kialakítása funkcióját vesztett épületrészben, az épületrész helyiségeinek korszerűsítése a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése;
- Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása; - Informatikai fejlesztéssel hozzájárulás az ellátási szintek közötti együttműködés javításához, a betegút menedzsment optimalizálásához;
- A szolgáltatói jelleget erősítő belső, családbarát környezet kialakítása. A projekt indikátorai, elvárt műszaki eredmények:
- Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság: 288 fő;
- Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma: 1 db;
- Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 1 db;
- Beszerzett nagy értékű orvosi eszközök száma: 1 db.

A projekt közvetlen célcsoportját az ellátotti terület fiatalkorú lakossági létszáma adja, amely jelenleg 288 fő, továbbá a 1 fő, jelenleg is az épületben dolgozó szakszemélyzet.

A projekt tervezett tevékenységei közül önállóan támogatható tevékenység: - A) Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, ezen belül:
- a) Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek helyt adó épület felújítása (beleértve az épületgépészetet), átépítése. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
- Eszközbeszerzés;
- A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése;
- Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések.

A műszaki tartalom részletesebb bemutatása:
Gyöngyöstarján védőnői szolgálatának otthont adó épület jelenleg rossz műszaki állapotban van. Az elmúlt 10-15 évben jelentős fejlesztés nem valósult meg az épületben. A régi nyílászárók, az elavult szigetelés és a nem megfelelő fűtési rendszer miatt jelenleg magas költségekkel jár az épület üzemeltetése. Az épület jelenlegi kialakítása nem teljes egészében akadálymentesített. A Hősök u 1. szám alatti épület kétszintes: felső szintjén - jelenleg nem üzemelő - kereskedelmi egység található, a projekt a felső szintet nem érinti. Az alsó szinten kereskedelmi egységek találhatóak: gyógyszertár, fodrászat, pékárubolt és a jelenleg kihasználatlan élelmiszerbolt. A földszint hasznos alapterülete 199,89 m2, melyből az előzetes számítások szerint 62,93 m2 alapterületen lenne kialakítva a védőnői szolgálat. A földszinten a jelenlegi egyedi gázkonvektoros fűtés helyett gázkazán és központi fűtés lesz kiépítve. Az arányosítható költségeket 62,85/199,89 arányban kívánjuk elszámolni. A védőnői szolgálat részére kijelölt helyiségek teljes felújítása megtörténik, a nyílászárókat kicseréljük. Ezekkel az intézkedésekkel a jelenleg GG besorolású épület DD besorolású lesz. A védőnői szolgálat jelenlegi tárgyi eszközei rossz állapotban vannak, melyek gyakran nem képesek megfelelő módon ellátni funkciójukat, hibás eredményeket adnak. Ezen eszközöket az önkormányzat saját forrásból nem tudja megvásárolni, jelen projekt szükségessége is megmutatkozik ebben. Az eszközlista szakmai indokoltsága, hogy az általános egészségügyi felméréshez szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. Az ellátó helység berendezési tárgyai megújításra szorulnak, zárható íróasztal, irodai székek, vizsgáló ágy, stb. beszerzése hozzájárul a megfelelő, már szűrések lebonyolítására is alkalmas helység kialakításához. A védőnői szolgáltatás mellett ebben a megfelelően berendezett modern helységben a védőnő a lakosság, kiemelten az esélyegyenlőségi célcsoport gyermekek körében az egészségmegőrzés érdekében látás- és hallásvizsgálatot, vércukorszint mérést és vérnyomásmérést is el tud végezni. Indokolt továbbá a célcsoport szükségleteinek teljesítése a várókba tervezett új padok, székek és bútorok kerülnek beszerzésre a szolgáltatás színvonalának fejlesztése érdekében. Az eszközlistát és részletesebb indoklást a csatolt eszközlista tartalmaz. A megvalósuló, nem engedélyköteles és nem közbeszerzés köteles fejlesztés el nem számolható költségeit a pályázó vállalja. A projekt megvalósításához szükséges likvid forrást, valamint az üzemeltetést és a fenntartást az önkormányzat a jelenlegi működési keretei között, éves költségvetésének terhére biztosítja. A projekt megfelel a Pályázati felhívás 3.2. fejezetében foglalt elvárásoknak (részletesen lásd a megalapozó dokumentum releváns fejezetében). A projekt a területi értékelési szempontok alapján 28 pontot érhet el (lásd részletesebben a megalapozó dokumentum 6. fejezetét, amely jelen pályázat elválaszthatatlan részét képezi.)