Hírek

Elérhetőségek

Szervezeti felépítés

Ügyintéző neve Telefonszáma Jellemző munkakörök

Dr. Jakab Csaba
jegyző
hivatal@gyongyostarjan.hu

37/ 372-025

Anyakönyvi ügyek, gyermekvédelmi és gyámügyek, birtokvédelem

Laboda Éva
adóügyi ügyintéző
ado@gyongyostarjan.hu

37/ 372-025
115 mellék;
Adóügyek, hagyatéki ügyek
 

Kissné Mácsár Piroska
pénzügyi ügyintéző,
anyakönyvvezető
penzugy@gyongyostarjan.hu

37/ 372-025
114 mellék;

Személyzeti és pénzügyek

gazdálkodási ügyintéző, számvitel
gazdalkodas@gyongyostarjan.hu

37/ 372-025
116 mellék

Könyvelési, költségvetési és pénzügyek

Berta Henrietta
igazgatási ügyintéző
igazgatas@gyongyostarjan.hu

37/ 372-025
120 mellék

Szociális ügyek, népesség-nyilvántartás

Kerekné Ludányi Klaudia
pénzügyi ügyintéző
penzugy2@gyongyostarjan.hu
37/ 372-025
100 mellék
Pénzügyek, temetővel kapcsolatos ügyintézés, mezőőri járulék, termőföld-forgalom

Paulenka Hajnalka
községüzemeltetési ügyintéző
uzemeltetes@gyongyostarjan.hu

37/ 372-025
112 mellék

Kommunális ügyek, állatvédelmi ügyek, ebnyilvántartás

 

Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltsége

Fehér János Lászlóné aljegyző