Hírek

Elérhetőségek

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 2020.

Útfelújítás Gyöngyöstarjánban

Projekt rövid összefoglalója: A támogatás célja Gyöngyöstarján önkormányzatának tulajdonban lévő belterületi utak felújítása. A projekt keretében megvalósuló építési, felújítási munkálatok a benyújtott műszaki dokumentáció alapján.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: A projekt előkészítési szakaszában (illetve már a korábbi években) az Önkormányzat koordinálásával igényfelmérés készült a település belterületi utcáinak korszerűsítésére, felújítására. Kiválasztásra került továbbá a pályázatot elkészítő szakcég, amely a műszaki/tervezési feladatokat, a pályázat összeállítását és benyújtását is végzi. A pályázat sikeressége esetén a megvalósítási szakaszban kerül kiválasztásra a projektmenedzsment cég, mely a kötelező nyilvánosság biztosítását is ellátja. A fejlesztés közvetett célja a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása, a településkép épülése, a lakosság életminőségének javítása. A projekt eredményei hozzájárulnak a vidéki, 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához. Fejlesztéspolitikai tekintetben hozzájárulnak a területi különbségek mérsékléséhez. Az önkormányzat saját lehetőségei évek óta kizárólag állagmegóvó fejlesztéseket tesznek lehetővé az önkormányzati intézményeken, és közterületeken, így a pályázati források bevonása kulcsfontosságú. A belterületi utcák korszerűsítésére, felújítására, kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre (parkoló, út és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, út tartozékainak felújítása, zöldterület-építési, átalakítási munkák) 100%-os vissza nem térítendő források bevonása nélkül nem lenne lehetőség.

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.10.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.03.31.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 19 999 999 Ft

Megvalósítási hely: Gyöngyöstarján, Bocskai utca, Vörösmarty utca, Széchenyi utca
Kedvezményezett: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata