Hírek

Elérhetőségek

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése

2019 | 10 | 31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Lezárult az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése"
című 
projekt

 

A projekt a Gyöngyösi járásban alapellátási praxisközösség létrehozását célozta Gyöngyöspata központtal, Nagyréde és Gyöngyöstarján bevonásával, 5 háziorvosi praxis részvételével. A praxisközösség működésének célja az alapellátási és népegészségügyi feladatok jobb összehangolása, egészségcentrikus szemlélet erősítése, többletszolgáltatások nyújtása az alapellátás keretében, a lakóhelyhez közel. A projekt során az alábbi szakmai tevékenységek megvalósításával kívánjuk az alábbi kitűzött célokat értük el:

A PRAXISKÖZÖSSÉGRE, MINT CÉLCSOPORTRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK:
 • praxisközösség működési kereteinek felállítása - szakemberek felvétele, együttműködési megállapodások megkötése a szakmai partnerekkel, működéshez szükséges fejlesztési tervek és eljárásrendek elkészítése, praxisközösségi tagok felkészítése, működési koordinációs rendszerének, kapcsolattartási módjainak kialakítása
 • praxisközösség dolgozóinak képzése - a praxisközösségi tevékenységekhez kapcsolódó, képzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása a praxisközösségben dolgozó szakemberek számára 
 • akkreditált képzések,
 • EFOP-1.8.0 projekt keretében kidolgozott praxisközösségi képzések,
 • projekten belüli felkészítő programok a krízisben levők támogató szolgáltatásba irányítása, valamint a beteg adherencia növelés területén
 • a praxisközösség tagjainak mentálhigiénés támogatása keretében kiscsoportos életkészség fejlesztő tréningek tartásával, stresszkezelés, konfliktuskezelés, kommunikációs készségfejlesztés, feszültséglevezetés fókusszal.
A PRAXISOK ÁLTAL ELLÁTOTT LAKOSSÁGRA, MINT CÉLCSOPORTRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK
 • népegészségügyi szolgáltatások biztosítása kiemelten a krónikusnem fertőző betegségcsoportokban
 • praxisonként heti 2 órás háziorvosi, asszisztensi és védőnői prevenciós rendelés keretében egyéni egészségi állapotfelmérés, kockázatbecslés készítése, egyéni kockázati állapotnak megfelelő életmódtanácsadás a háziorvos, a háziorvosi asszisztens és a védőnő által,
 • dietetikus, gyógytornász és mentális egészség területén kompetens szakember által az egyes településeken elérhető egyéni és csoportos tanácsadási lehetőséget biztosító rendelés
 • személyre szabott, népegészségügyi szemléletű gondozási tevékenység keretében
 • egyéni és csoportos tanácsadás és minimál intervenció az életmód, a táplálkozás, a fizikai aktivitás a kockázati magatartások és a lelki egészség területén
 • csoport foglalkozások tartása testsúly menedzsment, a gerinctorna, stressz csökkentés (különösen magas kardiovaszkuláris kockázatú betegek körében) indikációkkal
 • dohányzás leszokás támogatás
 • egyéb közösségi egészségfejlesztési programok
 • települési egészségnapok tartása, melyek célja főként a mozgósítás, szemlélet formálás
 • úszásoktatás és aqua-fitness csoportok biztosítása
 • elsősegélynyújtási ismeretek tanítása az óvodai és iskola pedagógusoknak
 • szemléletformáló programok az általános iskolák felsőtagozataiban az egészségtudatosság, a személyihigiéné, a családi életre nevelés, és a szerhasználat megelőzés témakörében
 • egészséges idősödés előadássorozat
 • egészségkommunikációs tevékenység során
 • az EFOP-1.8.0 keretében kidolgozott lakossági tájékoztató kiadványok terjesztése a prevenció rendeléseken, a csoportos tanácsadások alkalmával, rendezvényeken és együttműködő partnerek által,
 • a szervezett népegészségügyi szűréseken való részvétel kommunikációs támogatása, mozgósítás,
 • saját programok népszerűsítése, lakosság bevonása, szemléletformálás
A szakmai tevékenységek megvalósítását eszközbeszerzés támogatja, melynek keretében:
 • a praxisközöség működését támogató informatikai modul kerül beszerzésre, mely online előjegyzési rendszer működését biztosítja a praxisközösségben dolgozó szakemberek számára, támogatja a betegutak szervezését, az egészségiállapotadatok és az ellátási események rögzítését, lehetővé teszi a tevékenység eredményességének szakmai értékelését
 • a dietetikus és gyógytornász tevékenységéhez szükséges alapvető eszközök beszerzése
 • a népegészségügyi koordinátor és egészségfeleős szervezési feladatainak hátterét biztosító irodai munkahely felszerelése

A projekt címe: ,,Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése"
A szerződött támogatás összege: 109 862 361 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 100
A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00017 projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Kedvezményezett: Gyöngyöspata Város Önkormányzata

További információ kérhető:
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
(37) 372 025