Hírek

Elérhetőségek

Gyöngyöstarjáni óvodai tornaszoba elektromos felújítása

Gyöngyöstarján iskola és óvodaépületei jelenleg nem rendelkeznek az iskolai és óvodai
sportfoglalkozások megtartásához megfelelo helyiségekkel, így kényszeruségbol a
település közösségi házának nagytermét használják e célra az intézmények. A
közösségi ház felújítását régóta tervezi az Önkormányzat, komplex külso és belso
rekonstrukcióra szorul. A pályázat keretei e felújítás elso mérföldkövét jelentik az
elektromos hálózat és világítási rendszer felújításával.
Gyöngyöstarján iskola és óvodaépületei jelenleg nem rendelkeznek az iskolai és óvodai
sportfoglalkozások megtartásához megfelelo helyiségekkel, így kényszeruségbol a
település közösségi házának nagytermét használják e célra az intézmények. A
közösségi ház felújítását régóta tervezi az Önkormányzat, komplex külso és belso
rekonstrukcióra szorul. A projekt elokészítési szakaszában az Önkormányzat az
intézményvezeto közremuködésével meghatározta a felújítás tárgyát, szakaszolva a
muszaki tartalmat, és tervezo szakcég bevonásával komplex felújítási tervet készítetett.
A pályázat keretei e felújítás elso mérföldkövét jelentik az elektromos hálózat és
világítási rendszer felújításával. A rekonstrukció nem engedélyköteles, muemléki
környezetet nem érint. A pályázat sikeressége esetén a megvalósítási szakaszban
kerül kiválasztásra a projektmenedzsment cég, mely a kötelezo nyilvánosság biztosítását is ellátja. A fejlesztés célja a település népességmegtartó és
népességnövelo erejének fokozása, ezen belül a kisgyermekes családok számára az
alapveto közszolgáltatás a településükön legyen biztosítva, illetve a szolgáltatás jól
felszerelt és biztonságos épületben muködjön. A projekt eredményei hozzájárulnak a
vidéki, 5000 fo, és ez alatti lakosságszámú kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez,
az életminoség és a közszolgáltatások elérhetoségének javításához, valamint az ifjúság
vidékhez való kötodésének erosítéséhez. Fejlesztéspolitikai tekintetben hozzájárulnak a
területi különbségek mérsékléséhez. A program megvalósulása elosegíti a
kisgyermekes nok foglalkoztatását, amely munkaero-piaci szempontból különösen
indokolt. A fejlesztés eredményeként csökken az óvodai férohelyek terén meglévo
kapacitáshiány, a meglévo túlzsúfoltság, valamint mérséklodik a távolság a lakóhely és
az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény között.

Projektre vonatkozó kiegészíto információk részbol:
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.12.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.05.31.
Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 4 983 676,00